โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: