ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อการสรรหา
Share: