ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
30 หมู่ 4 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทร. 042219442
ต่อ 1 สำนักปลัด
ต่อ 2 กองคลัง
ต่อ 3 กองช่าง
ต่อ 4 ปลัดอบต.
ต่อ 5 นายกอบต.
Email : admin@tambonnamai.go.th

Share: