้ร้องเรียนกรณีมีผู้บุกรุกหรือใช้พื้นมี่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต