วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำ : โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Share: