กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาสาธารณะเพื่อทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะไปตามเส้นทางบ้านดุง – สร้างคอม(บ้านโนนประเสริฐ หมู่12 – บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ม.13 ) โดยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณริมถนน

Share: