***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม*** เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือ
Share: