วัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยนายนิรันดร์ โคตรปัจจิม มอบหมาย นางแก้วมณี แก้วไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม นำบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Share: