ประชาสัมพันธ์ รับหีบบัตร แบบพิมพ์ เอกสารวัสดุและอุปกรณ์จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการหน่วยเลือกตั้งและรวมหีบบัตรหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง รวบรวมผลการเลือกตั้ง และขึ้นป้ายประกาศผลการนับคะแนน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

Share:

Author: mungmee