องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดย นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม นายก อบต.นาไหม สั่งการให้นายสมาน พรมรักษาปลัด อบต.นาไหม และงานป้องกันฯ อบต.นาไหม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคลัมปีสกิน ภายในตำบลนาไหม

Share:

Author: mungmee