เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยนายนิรันดร์ โคตรปัจจิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม​ หัวหน้าสำนักปลัดได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ ที่ป่วยติดเตียงในตำบลนาไหมเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาในการดำรงชีวิตและจะได้ดำเดินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป​ งานพัฒนาชุมชนได้สำรวจ​ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง จำน​วน​ 5​ รายในตำบลนาไหมที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด​ และได้ดำเนินการส่งรายชื่อไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีต่อไปเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามสิทธิผู้พิการ

Share:

Author: mungmee