เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาไหม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามบ้านเรือนประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค โควิด – 19

Share:

Author: mungmee