วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางแก้วมณี แก้วไธสง ปลัดอบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู บุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Share:

Author: mungmee