ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่

ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์

 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

Share:

Author: mungmee