วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ร่วมกับปลัดและหัวหน้าส่วนพร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มอบรถเข็นวีลแชร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักเหล่ากาชาตจังหวัดอุดรธานี ให้กับผู้พิการ 1 คน นางอุบล ภูแล บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 12 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Share: