ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับที่ 2)

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2566(ฉบับที่ 2)
Share: