เมื่อวันที่ 9 มกราคมคม 2566 นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เข้าร่วมพิธีแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานในพิธี

Share: