เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 นำโดยนายนิรันดร์ โคตรปัจจิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินในโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

Share: