ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อการสรรหา
Share: