เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 โดยนายนิรันดร์ โคตรปัจจิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )

Share: