บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินธนารักษ์2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน2565.นา
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุดรธานี2559-2562

Share: