วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมนำโดย นางแก้วมณี แก้วไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านกุดดู่ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

mungmee

Share: